ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
VANDEX TERMÉKEKRE

Érvényes: 2OO7. január 01.-től visszavonásig
/ Egyúttal a korábbi Általános Szállítási Feltételünket ezennel visszavonjuk! /

MEGRENDELÉS

Megrendelést kizárólag csak írásban fogadunk el, ami lehet fax is, vagy E-mail.

A megrendelésnek tartalmaznia kell:

FIGYELEM! Ezen adatok bármelyikének hiányában a megrendelés semmisnek tekinthető!

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

Minden beérkezett megrendelést írásban visszaigazolunk, faxon és e-mailen

- 3 munkanapon,
- postán 5 munkanapon belül.

Visszaigazolásunk az alábbiakat tartalmazza:

- a szállítandó termék fajtáját,
- mennyiségét,
- egységárát,
- az árú értékét,
- valamennyi rendelt árú együttes értékét,
- az esedékes felárak mértékét és összegét,
- az adható árkedvezmények fajtáját, mértékét és összegét,
- az átadás várható időpontját, helyét,
- a fizetés módját és határidejét,
- az esetlegesen fizetendő foglaló vagy előleg mértékét és összegét,
- egyéb - az árú átadására vonatkozó - fontos tudnivalókat és feltételeket
- cégszerű aláírást,

FIGYELEM! A megrendelést követő 3 napon túl módosítást nem fogadunk el, kivéve, ha azt raktárkészletünk lehetővé teszi, és ezt írásban újból visszaigazoltuk!

ÁTADÁSI PONT:

- 500 kg alatt budapesti vagy kazincbarcikai raktárunk,
- 500 kg felett a megrendelő telephelye, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

RAKTÁRAINK:

SCHENKER kft (a korábbi MASPED-TRIAS kft)
- Budapest, XXI. ker. Szikratávíró u. 17-21.
Tel. : 1/278-7133; Fax: 1/278-7801
Raktáros: Ábrahám Lászlóné

E-mail: geniuskm@.hu.inter.net

FELÁRAK

MENNYISÉGI FELÁR

a, 250 kg alatt (de 5O kg-nál nagyobb) megrendelés esetén: 15 %
b, 50 kg, vagy ez alatt
i megrendelés esetén: 3O.OOO,- Ft

RAKTÁRKEZELÉSI KÖLTSÉG

Raktárról történő szállítás esetén ( a megrendeléstől számított maximum 10 munka-napon belül ) 5% raktározási és kezelési költséget számítunk fel minden termékre.

EGYÉB FELÁRAK ÉS ENGEDMÉNYEK

Ha a megrendelő az árút nem hajlandó a vámolást követően az általunk megadott és előzetesen jelzett időpontban átvenni, s azt nekünk legalább 3 napig , vagy tovább tárolnunk kell, akkor minden megkezdett hét után 3% fekbért számítunk fel.

ÜTEMEZÉSI FELÁR

Akkor kerül felszámításra, ha a Vevő az általános szállítási feltételeinkben rögzített fizetési határidőtől, és egyéb feltételektől lényegesen el kíván térni és ebben egyezség születik, és azt annak megfelelően igazoljuk vissza.

Ilyen esetekben ennek mértéke: 3 %.

SKONTÓ

- Az árú átvételekkor - vagy azt megelőzően - fizetett összeg után 3% árengedményt adunk

ÁRENGEDMÉNYEK

Mennyiségi árengedmények

Az egyszerre megrendelt és egyszerre fizetendő mennyiségekre vonatkozóan:

- ha a megrendelt anyag mennyisége eléri az 1.000 kg-t, akkor az adható engedmény mértéke: -5%
- ha a megrendelt anyag mennyisége eléri a 5.000 kg-t, akkor projectár vehető igénybe, (külön megállapodás szerint!)

ami az adott körülmények között a lehető legnagyobb kedvezményt tartalmazza !

PROJECTÁR

Amennyiben egy adott projekt esetén a megrendelő közli a

- védendő felület / m2 / nagyságát,
- a kivitelezés várható időpontját,
- és a munka várható ütemezését akkor projekt árat adunk ki.

FIGYELEM !
* Mindennemű kedvezmény megtagadható attól a vevőtől, aki a határidőn túli késedelmes teljesítésének okáról nem ad időben tájékoztatást, és a teljesítés várható idejét nem hajlandó közölni, vagy más módon súlyosan sérti meg az alapvető kereskedelmi morált, ill. vét a tisztességes piaci magatartás szabályai ellen!

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szállítónak jogában áll:

- új partnerek, vagy likviditási problémák esetén 3O - 5O % foglaló, vagy előleg bekérése
- ismeretlen vevők, vagy olyan partnerek esetében, akik korábban súlyos fizetési késedelembe estek, 1OO % előre fizetést kérni.
Az így bekért összegek számlánkra történő beérkezése rendelés-visszaigazolásunk érvénybelépésének feltétele.

Általános fizetési határidők:

Az egyszeri megrendelésben szereplő anyagmennyiségtől függően:

a, 25O kg alatt:                     8 nap
b, 25O - 2.5OO kg között:      15 nap
c, 2.5OO kg felett:
                20 nap
d, projectárnál egyedi megállapodás szerint!

FIGYELEM !
* A fizetési kedvezmények csökkenthetők ill. megvonhatók mindazon vevőktől akik a fizetési határidőt rendszeresen túllépik!
* Tíz banki napot meghaladó
kintlévőségről felszólítást küldünk.
* Harminc napot meghaladó kintlévőségeink behajtását
jogi úton kezdeményezzük.
* Határidőn túli kintlévőségeink után a számlakibocsájtás időpontjában érvényes mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként.
* Amennyiben Vevő határidőn túli kötelezettségét
többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó rendezni, ill. a rendezés üteméről Szállítóval nem jön létre megállapodás, úgy Szállítónak jogában áll minden további megrendelést megtagadni.

REKLAMÁCIÓ

A termék teljesítményére vonatkozó reklamációt csak írásban benyújtva tudunk elfogadni az alábbiak megadásával:

- rendelési szám
- a felhasznált anyag share számai / serial number /
- a kivitelezésért felelős személy neve és beosztása
- az előírt rendszer / specifikáció /
- ki készítette a specifikációt / anyagszállító, v. tervező intézet, v. megrendelő /
- az alkalmazási terület pontos megadása / X. cég, Y üzem /
- a felhordás dokumentált körülményei /építési napló, vagy jegyzőkönyv alapján/ ( hőmérséklet, relatív páratartalom, testhőmérséklet / legalább napi 3-3 adat /
- a jelezni kívánt probléma szakszerű leírása
- a helyszín megtekinthetősége
- a problémával kapcsolatban keresendő személy / telefon, elérhetőség /
- egyéb rendelkezésre álló információ /jelentések, mérési jegyzőkönyvek, fotók/

Fentiek hiányában a reklamáció elutasítható !

FIGYELEM !
Megrendel
ő a Ptk. 383-as szakaszában rögzített módon 8 napon belül köteles megvizsgálni a termék minőségét, és negatív eredmény esetén arról Szállítót értesíteni.

GARANCIANYÚJTÁS

A VANDEX termékek gyártása szigorú ellenőrzés mellett történik általában minden termékre 5 év garanciát adunk, de ez csak akkor vehető igénybe, ha a felhordás körülményeit az anyagszállító képviselője a helyszínen ellenőrizni tudja, vagyis készül olyan referencia felület, amely dokumentáltan, összes paraméterében megfelel a technológiai előírásoknak. Az összes többi felület / amely az anyagszállító képviselője révén ilyen mértékben nem ellenőrizhető / minőségének biztosítása a kivitelezőt terheli. A garancia nyújtás feltételeiről a megrendelő / végső felhasználó / a kivitelező és az anyagszállító külön szerződésben kell, hogy megállapodjanak, amelyben rögzíteni kell:

- a kijelölt referencia felületek helyét és számát
- az előírt technológiai paramétereit
- a felhasznált anyagok típusát és charge-számát
-
a felhordás hőmérséklet- és páratartalmi körülményeit
- a végzett munka kezdetét és végét
- garanciális javítás szükségessége esetén a felek közti teher-megosztást

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

Tekintve ,hogy ezen termékek gyártói külföldi cégek és beszállításuk nemzetközi gyűjtőfuvarozással történik. s átadásuk csak vámkezelésük után történhet meg, felelősséget csak az alábbi határidő esetén tudunk vállalni.:

20 nap

FIGYELEM !
Az egyedi esetekben a megrendeléseket a külföldi fél visszaigazolásai alapján, ill. a raktári készletünk figyelembevételével igazoljuk vissza.

    Vissza